Baumaschinen-rental

Divize Baumaschinen Rental

Skládka odpadu

Skládka odpadu je místo uložení odpadu a je to nejstarší řešení likvidace odpadu vznikajícího z lidské činnosti. Tradičním výrazem pro skládku drobného domovního odpadu (smetí) je smetiště.
zdroj: Wikipedie