Baumaschinen-rental

Divize Baumaschinen Rental

Recyklace odpadu

Recyklace odpadu - zpracováváme materiály jako jsou směsná stavební suť, betonová suť, živičná suť nebo kamenivo z železničních tratí, které lze znovu použít ve stavební výrobě. Provozujeme mobilní drtící linky. Dále nabízíme demolice, zemní a výkopové práce.