Baumaschinen-rental

Divize Baumaschinen Rental

Pozemní stavby

Kompletní přípravy území, odkopávky pro silnice a dálnice, skrývkové práce, výkopy hloubkových jam, výkopy ve stísněných podmínkách, výstavby parkovišť, chodníků, zpevněných ploch a hřišť, odvodňování stavenišť, rekonstrukce komunikací včetně povrchů, pokládka inženýrských sítí, vegetační a sadové úpravy, rekultivace skládek.