Baumaschinen s.r.o.

Kontaktní informace Divize PRAHA Kontaktní informace Divize OSTRAVA
Firma: BAUMASCHINEN s.r.o. Divize PRAHA Firma: BAUMASCHINEN s.r.o. Divize OSTRAVA
Sídlo firmy: Kubelíkova 1224/42 Sídlo firmy: Mariánskohorská
Město: 130 00 Praha 3 Město: 702 00 Ostrava
IČO: 288 85 821 IČO: 288 85 821
DIČ: 288 85 821 DIČ: 288 85 821
Kontaktní spojení Kontaktní spojení
GSM: +420 728 958 887 GSM: +420 606 366 646
E-mail: baumaschinen@seznam.cz E-mail: baumaschinen@seznam.cz
www. baumaschinen-rental.com www. baumaschinen-rental.com
GPS: Loc: 50°4'56.219"N, 14°27'7.064"E GPS: Loc: 49°50'50.908"N, 18°16'15.963"E
  Mapa BAUMASCHINEN s.r.o. Divize PRAHA   Mapa BAUMASCHINEN s.r.o. Divize OSTRAVA
  Zobrazit místo, BAUMASCHINEN s.r.o. PRAHA na větší mapě   Zobrazit místo, BAUMASCHINEN s.r.o. Divize OSTRAVA na větší mapě
  Zobrazit místo Baumaschinen s.r.o. na větší mapě   Zobrazit místo Baumaschinen s.r.o. na větší mapěKontaktní informace Divize BRNO  
Firma: BAUMASCHINEN s.r.o. Divize BRNO    
Sídlo firmy: Řípská ul.    
Město: 627 00 BRNO    
IČO: 288 85 821    
DIČ: 288 85 821    
Kontaktní spojení  
GSM: +420 728 958 887    
E-mail: baumaschinen@seznam.cz    
www. baumaschinen-rental.com    
GPS: Loc: 50°4'56.219"N, 14°27'7.064"E    
  Mapa BAUMASCHINEN s.r.o. Divize BRNO    
  Zobrazit místo, BAUMASCHINEN s.r.o. BRNO na větší mapě    
  Zobrazit místo Baumaschinen s.r.o. na větší mapě