Vodohospodářské stavby

Železniční stavby > Pozemní stavby > Meliorace > Demolice > Recyklace > Skládky > Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

- výstavba a odbahnění rybníků
- výstavba a rekonstrukce vodních nádrží
- čištění a rekonstrukce koryt řek a vodních cest
- meliorace vodních toků
- výstavba vodojemů, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic