Recyklace

Vodohospodářské stavby > Železniční stavby > Pozemní stavby > Meliorace > Demolice > Skládky > Recyklace

Recyklace

Recyklace odpadu - zpracováváme materiály jako jsou směsná stavební suť, betonová suť, živičná suť nebo kamenivo z železničních tratí, které lze znovu použít ve stavební výrobě.
Provozujeme mobilní drtící linky. Dále nabízíme demolice, zemní a výkopové práce.