Pozemní stavby

Vodohospodářské stavby > Železniční stavby > Meliorace > Demolice > Recyklace > Skládky > Pozemní stavby

Pozemní stavby

- kompletní přípravy území
- odkopávky pro silnice a dálnice
- skrývkové práce
- výkopy hloubkových jam
- výkopy ve stísněných podmínkách
- výstavby parkovišť, chodníků, zpevněných ploch a hřišť
- odvodňování stavenišť
- rekonstrukce komunikací včetně povrchů
- pokládka inženýrských sítí
- vegetační a sadové úpravy
- rekultivace skládek